index
DD-health สินค้าสุขภาพ อาหารเสริม ข้าวไรซเบอรรี่ สมุนไพรลำปาง

 

Bakery

 
 

 

รายละเอียดสินค้า

Product Code :
8080300
Product name :
Co Q10 โค คิวเท็น
Price :
750 THB

โคเอ็นไซม์ คิวเท็น (Coenzyme Q10) หรือที่เรียกสั้นๆว่า Co Q10 เป็นสารที่พบในร่างกายตามธรรมชาติ ร่างกายต้องการใช้ โคเอ็นไซม์คิวเท็นในการเจริญเติบโตของเซลล์รวมไปถึงปกป้องเซลล์จากการถูกทำลายอันเป็นสาเหตุนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆในมนุษย์

 
ทำไมต้องทาน Co Q10 เสริม? เพราะเนื่องจากปริมาณของ Co Q10 ที่มีในร่างกายจะลดลงตามวัยที่เพิ่มมากขึ้น การรับประทาน Co Q10 จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการเสริมสุขภาพ

Coenzyme Q10 
 
มีบทบาทสำคัญในการทำลายสารอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้น ป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ต่างๆในร่างกาย จึงช่วยป้องกันเรื่องหลอดเลือดหัวใจอันเกิดจากการที่ แอลดีแอลโคเลสเตอรอล (LDL Cholesterol ) ถูกออกซิไดซ์ (Oxzidized) ด้วยอนุมูลอิสระ และสะสมในผนังหลอดเลือดก่อให้เกิดการอักเสบและผนังหลอดเลือดหนาตัวขึ้นกลายเป็นพล้าค (Plaque) หรือตะกอนในผนังหลอดเลือด เกาะที่ผนังหลอดเลือด ส่งผลให้หลอดเลือดแข็งไม่ยืดหยุ่น และ ตีบตัน นำมาซึ่งปัญหาโรคหัวใจได้
ช่วยลดระยะเวลาที่ปวดต่อครั้งรวมถึงลดความถี่ในการปวดหัวไมเกรน (Migraine) ทั้งนี้มีงานวิจัยที่แสดงว่าการให้กลุ่มที่เข้ารับการทดสอบ 31 คน ได้รับโคเอ็นไซม์ คิวเท็น ปริมาณ 150 มิลลิกรัมต่อวัน พบว่า 19 คนจาก 31 คนมีระยะเวลาที่ปวดไมเกรนในแต่ละครั้งลดลงมากกว่า 50% กล่าวคือระยะเวลาที่ปวดโดยเฉลี่ย 7.34 วันต่อเดือนลดลงมาเหลือ 2.95 วันต่อเดือน หลังจากได้รับปริมาณโค คิวเท็น เป็นระยะเวลา 3 เดือน และช่วยลดความถี่ในการปวดจากเดิมที่ความถี่ 4.85 เหลือ 2.81 โดยไม่มีผลข้างเคียง
โคเอ็นไซม์คิวเท็น (Coenzyme Q10) ยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างพลังง่านของร่างกายโดยจะช่วยในการเปลี่ยนอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเป็นพลังงานไมโตคอนเดรียที่อยู่ในเซลล์ร่างกาย ถือว่ามีบทบาทสำคัญในไมโตคอนเดรียอันเป็นแหล่งผลิตพลังงานของเซลล์ (Key role in mitochondrial bioenergetics) จึงพบโคเอ็นไซม์ คิวเท็นได้มากในอวัยวะที่ใช้พลังงานในการทำงานมากเช่น หัวใจ ปอด และตับ 
อาจจะมีประโยชน์ในผู้ป่วยทาลัสซีเมียรุนแรง ชนิดเบต้า ทาลัสซีเมีย อี (Beta thalassemia / HbE) ซึ่งจะมีระดับโคเอ็นไซม์คิวเท็นในเลือดต่ำลง การให้โคเอ็นไซม์คิวเท็นทำให้ลดสภาวะออกซิเดชั่นภายในเซลล์ และาจทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
อาจมีประโยชน์ในโรคทางสมอง ได้แก่ โรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ (Dementia) โรคความจำเสื่อม (Alzheimer's disease) และโรคพาร์กินสัน (Parkinson's disease) โรคหอบหืด (Bronchial Asthma) โรคไตเสื่อมเรื้อรัง (Tubulopathy and Chronic tubulointersticial nephritis) แม้ว่าการวิจัยสำหรับโรคพาร์กินสัน โรคหอบหืด และโรคไต พบว่ายังไม่ได้ผลในการรักษา แต่โรคเหล่านี้มีกลไกจากความเสื่อมของเซลล์ซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระมีบทบาทและพบว่าระดับโคเอ็นไซม์คิวเท็นในเลือดต่ำลงในโรคเหล่านี้ด้วย อีกทั้งมีความปลอดภัยและมีประโยชน์จากการวิจัยในระดับเซลล์และในสัตว์ทดลอง ปัจจุบันมีงานวิจัยในคนที่มากขึ้นสำหรับโรคทางสมองเสื่อมหลายชนิด 
มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลของโคเอ็นไซม์คิวเท็นต่อการลดริ้วรอยมากมาย ว่าสามารถทำให้ความลึกของริ้วรอยลดลง เช่นการศึกษาของ Gerson Unna พบว่าภายหลังที่กลุ่มทดลองได้รับ Co C10 ในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ริ้วรอยลดลงกว่า 27% และเมื่อได้รับ Co Q10 ต่อไปเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ ริ้วรอยลดลงมากกว่า 47%
 
กล่าวโดยสรุป Co Q10 มีบทบาทสำคัญมากมายรวมถึงประโยชน์ต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ 
ผิวพรรณ ลดเลือนและป้องกันไม่ให้เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่น 
ผู้สูงอายุทั่วไป
โรคหัวใจ
ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน
ปวดศีรษะไมเกรน
อาการอ่อนเพลียทั่วๆไป
หอบหืด อาการและโรคดังกล่าวจะได้ผลดีอย่างมากมายเมื่อรับประทาน Co Q10 ร่วมกับยาแผนปัจจุบันที่แพทย์สั่ง
สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคติดเชื้อ
ย้ำอีกครั้ง ...... ทำไมต้องรับประทาน Co Q10 เพราะเนื่องจากปริมาณของ Co Q10 ในร่างกายจะลดลงตามวัยที่เพิ่มมากขึ้น การรับประทาน Co Q10 จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการเสริมสุขภาพ
 
 

 
สรุป ประโยชน์ของโคเอ็นไซม์คิวเท็น (Coenzyme Q10) 
ผลการวิจัยทางการแพทย์พบว่าโคเอ็นไซม์คิวเท็นมีประโยชน์ต่อร่างกายดังนี้ 
 
เป็นสารเพิ่มพลังงาน โคเอ็นไซม์คิวเท็นเป็นสารสำคัญที่มีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานให้กับเซลล์ เป็นการเพิ่มความทนทานแข็งแรงให้กับเซลล์ และช่วยลดความอ่อนล้าของร่างกาย ทำให้ร่างกายกระฉับกระเฉงแข็งแรง ทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติ
 
ระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ โคเอ็นไซม์คิวเท็นถูกใช้เพื่อป้องกันอาการหัวใจล้มเหลว (Congestive Heart Failure) ที่เกิดจากการคั่งของเลือด โคเอ็นไซม์คิวเท็นจะไปลดความเหนียวและการเกาะตัวของไขมันบนผนังหลอดเลือดทำให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
 
ความดันโลหิตสูง โคเอ็นไซม์คิวเท็น ช่วยลดความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูง (High Blood Pressure) ที่เกิดจากการแข็งตัวของหลอดเลือด (Atherossclerosis) ของอวัยวะต่างๆ จนทำให้ผนังหลอดเลือดขาดความยืดหยุ่น (Elasticity) 
 
กล้ามเนื้อหัวใจ เพิ่มประสิทธิภาพของการนำออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดโดยช่วยลความตึงของการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจในภาวะขาดออกซิเจน ทำให้การทำงานของหัวใจดีขึ้นและเพิ่มการสูบฉีดโลหิตใหม่ไปยังหัวใจ (Re-Perfusion) และยังไปกระตุ้นการสร้างพลังงานในไมโตคอนเดรียของกล้ามเนื้อหัวใจและช่วยป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายด้วยอนุมูลอิสระด้วย จึงทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง
 
โรคมะเร็ง ลดความเสี่ยงต่อภาวะมะเร็งเนื้อเยื่อต่างๆ เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) มะเร็งก้อนเนื้อ (Tumor) รวมทั้งลดอาการข้างเคียงที่เกิดจากเคมีบำบัด (Chemotherapy) ในผู้ป่วยมะเร็ง
 
แผลในระบบทางเดินอาหาร ช่วยส่งเสริมกระบวนการ๙่อมแซมตัวเองของเซลล์โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีภาวะแผลในระบบทางเดินอาหารเช่น โรคแผลในกระเพาะอาหาร หรือลำไส้เล็กส่วนดูโอดินั่ม (Duodenum) 
 
ระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทำงานดีขึ้น (Enhance Immune) ช่วยให้เม็ดเลือดขาวกำจัดเชื้อโรคได้ดีขึ้น
 
เหงือกและฟัน  โคเอ็นไซม์คิวเท็น มีระโยชน์ช่วยลดปัญหาของเหงือกและฟัน
 
โรคเบาหวาน  พบว่าโคเอ็นไซม์คิวเท็นช่วยลดน้ำตาลในเลือด
 
กล้ามเนื้อตาย  ลดความเสี่ยงต่อภาวะเซลล์กล้ามเนื้อตาย Muscular Degeneration) เนื่องจากการทำงานหนัก และมีสารตกค้างที่เกิดจากขบวนการเมตาบอลิซึ่มในระหว่างการทำงาน
 
ผิวหนัง ช่วยเสริมสร้างพลังงานในระดับเซซล์ผิว ช่วยป้องกันเนื้อเยื่อคอลลาเจนและอิลาสตินจากรังสี UVA ทำให้เซลล์ผิวแข็งแีรงและเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการสร้างคอลลาเจนใหม่และปกป้องคอลลาเจนจากการถูกทำลายให้สูญเสียโครงสร้างและความยืดหยุ่น จึงช่วยลดเลือนริ้วรอยเหี่ยวย่น และป้องกันไม่ให้เกิดรอยเหี่ยวย่น รวมทั้งปรับสภาพผิว ให้ผิวชุ่มชื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ โคเอ็นไซม์คิวเท็นยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความสัมพันธ์กับวิตามินอี ในการป้องกันเซลล์ผิวจากปฏิกิริยา Lipid Peroxidation) ซึ่งเป็นสาเหตุของกระแก่ (Age Granule) จึงทำให้ผิวสดใส มีชีวิตชีวา
 
ป้องกันหมันในชาย โคเอ็นไซม์คิวเท็นช่วยให้อสุจิ (Sperm) แข็งแรงขึ้น
 
โรคอ้วน โคเอ็นไซม์คิวเท็น มีส่วนช่วยในการเผาผลาญไขมันที่สะสมอยู่ ซึ่งทำให้น้ำหนักลดลงได้ 

คำแนะนำในการรับประทานโคคิวเท็น 
ปริมาณของโคคิวเท็นที่แนะนำให้รับประทานเสริมสุขภาพทั่วไปคือ 30 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแนะนำให้รับประทานหลังอาหารประมาณ 30 นาที และสามารถปรับขนาดเพิ่มขึ้นได้ตามความเหมาะสม ซึ่งรายงานจากการวิจัยที่ยืนยันความปลอดภัยของโคเอ็นไซม์คิวเท็นว่าสามารถรับประทานได้สูงถึง 300 มิลลิกรัมต่อวัน และเนื่องจากโคเอ็นไซม์คิวเท็นสามารถละลายได้ดีในไขมัน จึงแนะนำให้รับประทานโคเอ็นไซม์คิวเท็นร่วมกับอาหารประเภทที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบเพื่อให้มีการดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นและเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในการรับประทานอาหารเสริมโคเอ็นไซม์คิวเท็น 
 
ใน 1 แคปซูลประกอบด้วย 

โคเอ็นไซม์ คิวเท็น 30.00 mg.
เลซิติน 150 .00 mg.
น้ำหนักแคปซูลเปล่า 96 mg.
 
วิธีรับประทาน ครั้งละ 1-2 แคปซูล หลังอาหารเช้า 30 นาที 
 
ราคาปลีก 750 บาท
ราคาสมาชิก 600 บาท คะแนน 120 PV
บรรจุ 30 แคปซูล
 

 

 
 
 
 
 
 

 DD Health Mart  ที่อยู่ 136 ถนนพหลโยธิน ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100

เบอร์โทรศัพท์ 081 - 6818080 , 081 - 6819090

อีเมล์ ddhealthmart@gmail.com    เว็บไซต์ http://www.dd-healthshop.com/  line : dd-healthmart